Product Idea

Mini History

Seria z zestwami w których się znajdują: 3 minifigurki,2 budowle.
Series with sets with: 3 Minifigures,2 minibuilldings

1.Rzym
1.Rome

Coloseum
Koloseum

Throne
Tron

Gladiator,Legionista,Cezar
Gladiator,Legion,Cezar