Product Idea |

Lego Reksio The Dog

7 comments

Reksio Pies

Eng

Reksio - Polish animated series for children, written and directed by Marshal Lechosław produced in the years 1967-1990 by the Cartoon Studio w Bielsku-White; multi-threaded story tells of the adventures of the title of the series as a fantastic dog named Reksio and other animals, and its owners.

The first episode, Reksio polyglot, produced by Lechosław Marshal, had worse graphics and scenery than the episodes produced in the 70s Reksio looked different, he was wearing a collar, which was later episodes. All episodes produced until 1971 were filmed by Lechosław Marshal. They had no leaders, no information on the series production within a specified time inserted at the beginning of the episode. Headlight was introduced in 1972 in the episode Reksio firefighter. Since then, the output section due to the increased popularity achieving the series. In this series, 52 episodes were created, filmed by the following directors: Marshal Joseph Edward Ćwiertnia Lechosław chime, Romuald Kłys, Marian and Halina Filek Damn-marshal. The last episode of the series, produced in 1986, was named Reksio and ants.

Please support this project :)

Pl

Reksio  - polski  seryjny animowany  w reżyserii Dla Dzieci według scenariusza Marszałka Lechosława , produkowany wag latach 1967-1990 przez  Studio Filmów Rysunkowych  wag Bielsku-Białej; wielowątkowa  fabula  serialu opowiada o przygodach  postaci fantastycznej  psa o imieniu tytułowego Reksio  oraz innych zwierząt i jego właścicieli.

Pierwszy odcinek serialu,  Reksio poliglota , wyprodukowany przez Lechosława Marszałka, miał uboższą grafikę oraz scenografię niż odcinki produkowane w latach 70. Reksio wyglądał inaczej, nosił też obrożę, w późniejszych odcinkach której nie nie miał. Randki odcinki produkowane zrobić roku 1971 Były kręcone przez Lechosława Marszałka. Nie miały czołówki, informacje o produkcji serialu były wstawiane w określonym momencie na początku odcinka. Czołówka została wprowadzona w roku 1972 wag odcinku Reksio Strażak. Od tego czasu produkcja odcinków zwiększyła się ZE na osiągnięcie przez względu seryjny popularności. W tej serii ćwiertnię, Edwarda Wątora, Romualda Kłysa, Mariana Cholerka oraz Filek-Marszałek Halinę. Ostatni serii odcinek, wyprodukowany w Roku 1986, nosił nazwę  Reksio i Mrówki.

Proszę o wsparcie Tego Projektu :)

Opens in a new window