Product Idea |

Fire Engine

I would like to present a fire engine. The vehicle was built in minifig scale. When I built this car modeled on the Polish fire brigade vehicle: 307[P]21 - GBA 2,5/25 MAN TGL 12.250/Stolarczyk - JRG 7 Poznań
The front cabin has room for four firefighters. On the roof of the vehicle is a traffic lights and a ladder. In a vehicle open and close the doors and blinds.

Chciałbym Państwu zaprezentować wóz strażacki. Pojazd został zbudowany w skali Minifig. Kiedy budowałem ten samochód, wzorowałem się na polskiej straży pożarnej, a głównie na pojeździe: 307[P]21 - GBA 2,5/25 MAN TGL 12.250/Stolarczyk należącym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Poznaniu.
W kabinie znajduje się miejsce dla czterech strażaków. Na dachu pojazdu znajduje się sygnalizacja świetlna i drabina. W tym wozie strażackim otwierają się drzwi oraz siedem żaluzji.

The brave firefighters are prepared to fight for the lives of the people. In the fire engine is fully equipped:
- four fire-extinguisher
- fire-hoses
- saw
- rescue bag
- ladder
- oxygen cylinders

Odważni strażacy przygotowani są do walki o życie ludzi. W wozie strażackim znajduje się wszystko co potrzebne do akcji ratunkowej:
- cztery gaśnice
- węże strażackie
- piła mechaniczna
- torba ratownicza
- drabina
- butle z tlenem
i wiele innych narzędzi.

At the rear of the vehicle are orange signal lights.

Z tyłu samochodu znajduje się sygnalizacja pomarańczowa, a pod tylną żaluzją autopompa dwuzakresowa.

Opens in a new window