Product Idea |

Sudoku and Gomoku or Five in a Row

5 comments
These are the models of two popular games built of bricks. One of them is Sudoku the other is Gomoku or Five in a row.
Íme két népszerű játék kockákból megépítve. Egyik a Sudoku a másik az Amőba.

Watch more pictures here!

Nézzétek meg az összes képet itt!

in the picture: puzzle and solution with different colour
a képen: a rejtvény és a megoldás eltérő színnel

Since Lego is dealing with board games I thought we might give it a try too. You don’t have to worry any more if you make a mistake in your favourite magazine’s Sudoku, you can start again with this lego set without having to draw another matrix. You don’t have to get chequered paper to play Five in a row and you can use it again and again.

Mivel a Lego gyárt társasjátékokat, gondoltam megpróbálkozhatnánk ezzel is. Ezután nem kell aggódni ha a kedvenc magazinodban elrontod a sudokut , újra kezdheted ezzel a készlettel anélkül, hogy újra kéne rajzolnod. Nem kell kockás papírt keríteni az Amőbához és végtelenszer újra lehet használni.

in the picture: the double set
a képen: a kettős készlet

Sudoku set:

I recommend to put two boards into the set with two differently coloured numbered round tile sets. Round is easier to remove from others if a mistake occurs. Double is good for more reasons. This way you can make difference between the originally given numbers and the solution on the board. And if you finish on one board you can start on the other without taking off all the tiles from the finished one. All this if you play alone, but what if you want to challenge someone? Two boards two colours two players one winner! (Instead of numbered tiles of course there may be nine different colours or tiles with other symbols)

Sudoku készlet:

Két táblát és két eltérő színű kerek csempekészletet ajánlok a játékhoz. A kerek elemeket könnyebb eltávolítani a többi közül ha hibázunk. A duplázásnak is vannak előnyei. Így különbséget lehet tenni az eredetileg megadott számok és a megoldás között. Ha végeztünk az egyik táblán, kezdhetjük a másikon anélkül, hogy minden csempét le kéne szedni emerről. Mindezt akkor, ha egyedül játszunk, de mi van ha párbajoznánk valakivel? Két tábla, két szín, két játékos, egy győztes! (A számozott csempék helyett természetesen lehet kilenc különböző színt használni vagy egyéb szimbólumokat a csempéken.)

Sudoku set part data:
base length x width: 9 x 9 / parts per board: 13 pieces / tiles per board: 81 pieces
two board set total parts: 188 pieces

Sudoku készlet elem adatok:
alap hossza és szélessége: 9 x 9 / tábla elemek: 13 db / csempék táblánként: 81 db
két táblás készlet elemei összesen: 188 db

in the picture: It's a Five in a Row
a képen: az elkészült Amőba

Gomoku / Five in a row set:

The base size may vary but the one shown in this project should be enough for regular players. I recommend two baseplates, so the game would be more continuous, or the game field could be extended if neccessary. Instead of O and X symbols two different colours or other symbols maybe used as well.

Amőba készlet:

Az alap mérete eltérő lehet, de az itt láthatónak elégnek kell lenni átlagos játékosok számára. Két alaplapot is ajánlok a készlethez, a gördülékenyebb játékmenetért illetve szükség esetén a játékmező megnövelésére. Az O és X jelölések helyett két eltérő színt vagy egyéb jeleket is lehet használni.

Gomoku / Five in a row set part data:
base length x width: 16x16 / boards: 2 pieces / tiles: 256 pieces
two board set total parts: 258 pieces

Amőba készlet elem adatok:
alap hossza és szélessége: 16 x 16 / tábla: 2 db / csempék: 256 db
két táblás készlet elemei összesen: 258 db

in the picture: ready to start
a képen: bevetésre készen

information: http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku
information: http://en.wikipedia.org/wiki/Gomoku

információ: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAdoku
információ: http://hu.wikipedia.org/wiki/Am%C5%91ba

more pictures here: http://www.flickr.com/photos/legorevival/sets/72157633162365353/
még több kép itt: http://www.flickr.com/photos/legorevival/sets/72157633162365353/

If you like it please support the project!
Ha tetszik, kérlek támogasd az ötletet!

Make sure you visit my other projects, my fb page and my flickr photostreams too!
Ne felejtsétek el megnézni a többi ötletemet, a fb oldalamat és a flickr képsorozataimat is!

Opens in a new window