Product Idea |

Ship Passenger Barge

3 comments

Holiday design Passenger Barge.
It consists of two figures:
- Remote
- Passenger in this case Clown :)
Most of the places where the figurines are located can be opened.
The pilot's windshield is opened forward.
I also added movable wings that can be folded.
Under the wings there are containers their purpose is limited only by the imagination :)

Projekt wakacyjny Barka Pasażerska.
W skład wchodzą dwie figurki:
- Pilot
- Pasażer w tym wypadku Klaun :)
Wiekszość miejsc gdzie znajdują się figurki można otworzyć.
Szyba przednia pilota jest otwierana do przodu.
Dodałem tez ruchome skrzydła które można złożyć.
Pod skrzydłąmi znajdują się zasobniki ich przeznaczenie ogranicza tylko wyobraźnia :)