Product Idea |

Car Service Versions

4 comments

Witam w nowym roku.
Propozycja trzech aut różnych wersjach

  1. dostawca jedzenia w wersji auta sportowego z zamontaowaną skrzynką do przewozu produktu.
  2.  samochód cysterna wyposażenie w rury na wodę i złączki.
  3.  samochód do przwewozu zwierząt gospodarczych, dołaczony pojemnik na jedzenie.

całość może być wykorzystana przy projektach city lub creator 3 w 1.

 

Welcome to the new year.
The proposal of three cars of different versions

  1.  food supplier in the sports car version with a mounted box for transporting the product;
  2. a tanker truck equipped with water pipes and couplings;
  3. a car for carrying livestock, a food container attached;

the whole can be used for 3-in-1 city or creator projects.

Opens in a new window